016 - 12 66 10 info@redovisarnaab.se Kundinloggning

Ekonomisk förvaltning

Redovisarna i Eskilstuna AB är ett lokalt företag med omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och mindre företag. Hos oss får ni en trygg samarbetspartner som ni kan lita på. Vi arbetar aktivt med detta och att ha de nöjdaste kunderna på marknaden. Här nedan kan ni se de tjänster som vi erbjuder.

Redovisning

 • Bokföring av affärshändelser, avstämning av bankkonton och övriga konton.
 • Scanning av fakturor med webbaserad attest.

Hyresredovisning, betalningskontroll, hyresavisering

 • Tryckning av hyresavier, utföra hyresändringar.
 • Utskrift av betalningspåminnelser och utskick till föreningens kontaktperson
 • Avstämning av hyror och avgifter.

Krav, budgetförslag, förslag till årsredovisning

 • Upprättande av budgetförslag som efter styrelsens godkännande utgör underlag för kommande avgiftsdebitering.
 • Framtagande av förslag till årsredovisning.

Förande av lägenhetsregister, panthantering bostadsrätt

 • Införande av ägarförändringar i bostadsrättsföreningens register.
 • Införande av pantsättningar i registret och inskickande av panthandlingar till långivare.
 • Utsändande av påminnelser till panthavare i pantsatta lägenheter.

Löne- och arvodesbetalningar, skatteredovisning

 • Beräkning och betalning av löner och arvoden.
 • Redovisning av innehållen preliminärskatt till skattemyndigheterna.
 • Uträkning och redovisning av sociala avgifter till skattemyndigheterna.

Kontrolluppgifter, skattedeklaration

 • Upprättande av kontrolluppgifter för löner och arvoden.
 • Upprättande av kontrolluppgifter för sålda lägenheter.
 • Utskick av kontrolluppgifter.
 • Upprättande och redovisning av skattedeklarationer.